سایبان کولر آبی پلی یوپان

خشکسالی در ایران در حال افزایش هست، و تنها کاری در حوزه مصرف شهری میتوان انجام داد ایجاد فرهنگ درست مصرف آب میباشد. یکی از راه های کاهش مصرف تا ۳۵ درصد بویژه در فصول گرم سال استفاده از سایبان کولر میباشد.
نصب سایه بان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مصرف آب کولر را کاهش خواهد دارد.
کولرهای آبی که با گردش آب، هوا را خنک می‌کنند، در اکثر منازل، کارگاه ها، فروشگاه ها و ادارات وجود داشته و استفاده می شود که این موضوع در نوع خود تا ۳۵ درصد مصرف آب شرب را افزایش خواهد داد.
هر کولر آبی در هر ساعت بین ۱۸ تا ۲۰ لیتر آب مصرف می کند یعنی در هر شبانه روز حدود ۴۸۰ لیتر آب مصرف دارد.
با توجه به جدی بودن بحران آب ضروری است تمامی مشترکین به نکات و هشدارهای آبی توجه ویژه کرده تا در دسترسی به این مایه حیاتی و مصرف آب شرب بهداشتی دچار مشکل نشوند.
مصرف آب کولر آبی چقدر است؟
قاعدتا با توجه به ظرفیت کولر، اینکه کولر آبی 3500 داریم یا 6000 مصرف روزانه آب کولر آبی متفاوت است. عوامل زیر هم در مصرف آب کولر آبی تاثیر دارند:
دمای محیط، میزان استفاده، راندمان کولر
به طور میانگین تخمین می‌زنند هر کولر آبی روزانه 200 لیتر آب مصرف می‌کند. بعضی‌ افراد نیز معتقدند متوسط مصرف آب کولر در شبانه روز بین 400-600 لیتر است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد اما یک چیز کاملا مشخص است و آن این است که طراحی کولر آبی به لحاظ مصرف آب بهینه نیست. برای بهینه کردن مصرف آب کولر باید حتما سری نکات مطرح شده درباره راه اندازی کولر آبی بزنید. رعایت این موارد می‌تواند تا 30% مصرف آب کولر را کم کند. به‌عنوان مثال استفاده از سایبان کولر یکی از راه‌های موثر در کاهش مصرف آب کولر است.

نصب سایبان برای کولر آبی و گازی در کاهش مصرف انرژی، افزایش راندمان کولر، موثر است. اگر کولر آبی و گازی شما نیاز به این خدمت مفید دارد می‌توانید از پلی یوپان و نیروهای توانمند پلی یوپان کمک بگیرید. نیروهای حاذق ما در بیشتر شهرهای کشور آماده ارائه خدمات سرویس نصب سایبان کولر آبی و گازی هستند.