نمونه سایبان کولرهای نصب شده پلی یوپان

یکی دلایل مهم در عملکرد بهبود توان کولر آبی با استفاده از سایبان پلی یوپان، نوع جنس و بخصوص رنگ سفید اون هست، چراکه جنس upvc دارای ضریب انتقال حرارت بسیار کم، و رنگ سفید منعکس کننده نور خورشید میباشد. پلی یوپان با اطمینان کامل، افزایش توان خنک کنندگی کولر شما را تضمین می کند.

باران، برف یا تابش خورشید، پلی یوپان یک اعتماد است.
Rain,snow or Shine, polyupan is trust