wdt_ID نوع سازه مساحت اجرا شده (مترمربع) طرف قرارداد
1 پارکینگ اداری 250 پالاز موکت/تبریز
2 پارکینگ اداری 250 شرکت پارس اتیلن کیش/اشتهارد
3 پارکینگ اداری 280 شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد/تهران
4 پارکینگ اداری 1.100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
5 پارکینگ خودرو­های ترابری و سنگین 2.000 شرکت گندله سازی اردکان/یزد
6 پارکینگ خودرو­های آمبولانس 120 بیمارستان فوق تخصصی / قایم­شهر
7 پارکینگ اداری 400 شرکت ملی مس ایران/تهران/فاز 1
8 پارکینگ اداری/سایبان 2.500 منطقه آزاد تجاری اروند/آبادان
9 پارکینگ اداری 200 شرکت ملی نفتکش ایران/تهران
10 پارکینگ اداری 900 آب و فاضلاب استان مازندران
نوع سازه مساحت اجرا شده (مترمربع) طرف قرارداد