[bs-text title=”ضوابط ثبت نام ” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″]به نام خدا
مجتمع آموزشی سارا پیش ثبت نام واحد هاي آموزشی خود را آغاز نموده است .
پذیرش دانش آموز در این مجتمع از طریق مصاحبه خواهد بود و داراي شرایط زیر می باشد:
پایه هشتم دبیرستان دوره اول و پایه هاي دبیرستان دوره دوم
1)داشتن حداقل معدل کل نوبت اول 19
2) داشتن نمره انضباط 20
3) تکمیل فرم پیش ثبت نام در سایت
4) گرفتن نوبت آزمون و مصاحبه (بعد از ثبت نام در سایت نوبت دهی توسط مسئولین انجام
می شود)
پایه هفتم دبیرستان (دوره اول)
1)داشتن معدل کل نوبت اول : خیلی خوب
2) داشتن نمره انضباط نوبت اول : خیلی خوب
3) تکمیل فرم پیش ثبت نام در سایت
4) گرفتن نوبت آزمون و مصاحبه (بعد از ثبت نام در سایت نوبت دهی توسط مسئولین انجام
می شود)
شرایط ثبت نام مقطع دبستان :
پذیرش براي پیش دبستان و پایه اول از طریق مصاحبه انجام می شود و براي ثبت نام در میان
پایه شرایط آزمون و شرط معدل نیز در نظر گرفته می شود .[/bs-text]